Zijn er andere tradities die kundalini waarnemen?

De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:19

Zijn er andere tradities die kundalini waarnemen?

Als je gelooft dat kundalini aan de basis ligt van het spiritueel proces dan heeft daarmee iedere spirituele traditie natuurlijk een gewaarwording van kundalini. Christelijke (vooral Quakerisme en Pentecostalisme), Sufisme, kabalac mystiek, alchemie en magie hebben allemaal literatuur aangaande, welk getuigt van enige waarneming van het kundalini process maar deze tradities zijn niet, tot zover bekent, erg open in het openbaren van deze technieken en daarmee is het moeilijk om om een oordeel te vellen aangaande het inzicht en diepte op het vlak van kundalini van deze tradities. Hoedanook, de beeldspraak is onmiskenbaar aanwezig in deze traddities zodat toch ten minste ergens in tijd de beweging van de kundalini werd ervaren.

This Q&A was found on Light4all site : http://www.light4all.be/content/modules/smartfaq/faq.php?faqid=15