SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)

Wat is kundalini ?
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 16:58 (565 reads)
Aangepaste afbeeldingliterair gezien betekent "Kundalini'' opgerold, als een slang. In de klassieke literatuur van hatha yoga wordt kundalini beschreven als een opgerolde slang aan de basis van de stuit. Het beeld van opgerold, zoals een veer, duidt op een samengebundelde potentiele energie. Misschien kan de kundalini beter beschreven worden als een groor reservoir van creatieve energie dat gelegen is aan de basis van de stuit.
Het is niet zinvol om met ons bewustzijn in ons hoofd te verblijven en dan te denken aan de kundalini die als een vreemde kracht op en neer stroomt in de ruggegraat. Jammer genoeg wordt het beeld van een 'vijandige natuur' als slang gebruikt om dit te accentueren. Het is veel zinvoller om te bedenken dat de kundalini de basis is van ons bewustzijn zodat als de kundalini door ons lichaam beweegt ons bewustzijn daarmee verandert.

Het concept van de kundalini kan ook vanuit strikt psychologisch perspectief beoordeelt worden. Als we het vanuit dat perspectief bekijken dan is kundalini een rijke bron van psychische en libidineuse energie in ons onbewuste.

In de klasieke literatuur van het Kashmir Shaivism wordt kundalini beschreven als drie verschillende manifestaties. De eerste van deze drie is de universele energie van para-kundalini. De tweede van deze drie is de levensenergie voor het lichaam - denk (geest) systeem door prana-kundalini. De derde van deze drie is shakti-kundalini als bewustzijn welke simultaan als intermediair en toepassing fungeert tussen deze twee. In feite zijn deze drie vormen het zelfde maar door de drie verschillende vormen van kundalini te begrijpen zal het helpen om de verschillende manifestaties van de kundalini te begrijpen die plaats vinden in het proces van lichaamziel en geest.

  Print Q&A Send Q&A