SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)

Als mijn kundalini ontwaakt is dien ik dan mijn levensstijl te veranderen?
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:31 (637 reads)
Het is lastig om een heerlijke taart te hebben en die niet op te eten. Wat willen we? verlichting en verlossing van het aardse lijden ja toch? Aldus als je een onwaken van je kundalini wenst om je leven te veranderen en verrijken is het natuurlijk noodzaak om je levenstijl aan te passen. De aanbeveling in de klassieke maar ook wereldse literatuur aangaande een betere levenskwaliteit is dat slaap en dieet dit ondersteund en als je die stappen niet neemt ondervinden we natuurlijk moeilijkheden. Daarnaast is het zo dat als we de sexuele aktiviteiten en psychiese ingesteldheid niet corrigeren ( we blijven maar in het oude patroontje vrolijk doorgaan) dan zal het moeilijk zijn om succes te verkrijgen met kundalini. Uiteraard verschilt dit van persoon tot persoon in welke mate men vlotjes of met veel moeilijkheiden te maken heeft. De ene persoon heeft nu eenmaal meer wellust of eetlust dan de andere. Echte mentale moeilijkheden voortkomende uit kundalini zijn hoogst zeldzaam maar men zal zeker periodes tegenkomen waar de noodzaak voor meer slaap stilte en dieet nodig is.