SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)

Wat zijn voor en nadelen of het gemak, in kundalini yoga, of die van de "gratie van de Guru" in siddha mahayoga tov het ontwaken van de kundalini?
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:23 (771 reads)
Omdat iedere persoon zijn eigen staat van zijn, zoals het punt van evolutie, blokkades enz heeft is het moeilijk om een algemeen antwoord te geven. In termen van de huidige kundalini ontwakende gurus van Siddha Mahayoga claimen dat de kundalini eenvoudig en doeltreffend is door de gratie van de Guru dan de individuele inzet. vanuit mijn eigen ervaring ondersteun ik dit volledig. Maar niet iedere ingewijde sadhak daarmee na inwijding tekenen van wakker geworden kundalini vertoond. Maar het is oprecht waar dat enorm veel mensen een onmiddelijke wakkergemaakte kundalini hadden door de inwijding van een Guru of Meester. Terwijl in de kundalini yoga meestal jaren zoniet een heel leven vraagt om dit punt te bereiken.

Aangaande moeilijkheden die naar buiten komen aangaande studenten van de Siddha Mahayogana, na een inwijding door de siddha gurus, wordt gesteld dat meerdere problemen zoals mentaal onevenwicht geweten wordt aan de ontwaakte kundalini en daarmee de schuld zou zijn van de Guru. Maar vanuit schrijvers visie is de rol van een Guru enkel een factor waardoor de kundalini kon ontwaken, maw de gevolgen komen door het zuiveringsproces van de kundalini.

Natuurlijk heeft iedere stijl zijn sterke en zwakke punten. De kracht van de Siddha Mahayoga is eerst het gemak waarmee de kundalini wakker gemaakt wordt. De zwakte is; omdat het wakkermaken zo simpel plaats vond bij de aspiranten van de Guru hebben de aspiranten van de Siddha Mahayoga vaak ongedisciplineerde persoonlijke meditatie praktijken. Er wordt erg veel tijd gespendeerd in het volgen van de Guru en zijn gratie ipv tijd en aandacht te geven aan de ervaringen, onderzoek en sadhana. Er zijn echt mensen die wel 20 jaar en langer op deze wijze bezig zijn zonder enige vooruitgang op hun pad.

De kracht van de familie van de Kundalini Yogas is dat de progressie in elk geval onder de controle van de student van de beoefende yoga ligt of toch door deze praktijk zich voorbereidt heeft op het ontwaken van de kundalini. Kortom deze studenten lijken meer gedisciplineerde houdingen te hebben en begrijpen beter de resultaten door de opgedane ervaringen. Jammer genoeg is het vaak zo dat voor sommige studenten dit leidt naar egocentrische houdingen en daarmee bolstert de kundalini eerder hun ego dan er door vrij van te komen door het ego over te geven aan de bliss. Een goede voorbereiding om tot sadhana te komen (siddha maha yoga meditatie) is aangewezen
.