SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
SmartFAQ 
Welkom op de light4all SmartFAQ In dit deel van onze site vindt je vragen over spirituele onderwerpen en het antwoord op deze vragen .
 Categorie overzicht
Hieronder zie je de lijst van de Hoofdcatogerie(en) en daarbij behorende subcategorie(en). Selecteer een categorie om de Q&A te lezen.
Category Q&A
 Algemene informatie
Algemene vragen
2
 Shaktipatha
Hier vind je vraag en antwoord aangaande Shaktipatha, shaktipat
2
 Cranio Sacraal
Vragen en antwoorden over Cranio
3
 Kundalini
Vraag en antwoord over kundalini
16

 De recent gepubliceerde Vraag en antwoorden
Hier is de lijst van de recent gepupliceerde vragen en antwoorden.
Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:51 (738 reads)
We hebben eerst een paar concepten nodig: In de yogi anatomie is de sushumna het centrale kanaal en dient de kundalini energie die daarmee naar de kruin kan stromen. Langs dit kanaal vinden we 5 hoofdchackras met hun netwerk doorheen het subtiel lichaam (aurau). De chackras zijn verbonden met hoofdaspcten van onze anatomie - bv. onze keel, hart, zonnevlecht, en hartchackra, maar uiteindelijk zijn ze aspecten van onze menselijke natuur.

Overeenkomende met de literatuur van de kundalini yoga worden onze ervaringen beperkt door knopen die de stroom van energie beperken in deze centra's. Drie knopen zijn van uitzonderlijk belang. De knoop van de Brahma die de toegang beperkt van het stuitcentrum. De knoop van Vishnu die het hartcentrum beperkt en de knoop van Rudra die het centrum tussen de wenkbrouwen beperkt. Deze knopen vormen een belangrijk frame in het yogisch denken en de stages naar verlichting worden aangeduidt als het doorbreken van deze knopen in de klassieke yoga van de "Hatha Yoga Pradipika alsook in sommige yoga upanishads. Er worden 4 processen beschreven:

arambha

ghata

parichaya

nishpatti

Arambhawordt geassocieerd met het breken van de knoop van Brahma en het wakker worden van de kundalini.

Ghata wordt geassocieerd met het beken van de knoop van Vishnu en met innerlijke verdieping (je wordt er in opgezogen).

Parichaya verdiept het opslorping en als de nishpatti de knoop van Rudra doorbroken is dan stroomt de kundalini naar de kruin. In deze staat is het trancedente geintegreerd en volgens de yoga geschriften heeft de yogi niets meer te verwerven, het doel is bereikt.

Als we deze hoogstaande psychologische beschrijvingen even laten voor wat dat het is dan is het doel van kundalini yoga hetzelfde als van echte spirituele praktijken: Om te worden bevrijd van de limitaties van het rond zich zelf gecentreerd ego. ( vrij komen van de zintuigelijke natuur). Dit gaat in ieder geval gepaard met, zoals in de kundaliniyoga gesteld wordt, met innerlijke manifestaties van de kundalini, maar de uiterlijke manifestatie zou het zelfde moeten zijn als elke andere gelegitimeerde spirituele praktijk.

Is iedereen het ermee eens dat een ontwaken van de kundalini noodzakelijk is om tot verlichting te komen?

De visie dat kundalini ontwaken noodzakelijk is voor verlichting wordt bevestigd in de literatuur van diverse Kashmir Shaivism en andere Hindu Tantric geschriften. Het wordt ook gevonden in de geschriften van de Hatha Yoga en de Nath Sampradaya. Evenzo vind je overeenkomende visies in de vele Buddhistische Tantra werken. Ook recente figuren zoals Shri Ramakrishna, Swami Sivananda, Paramahamsa Yogananda and Swami Vivekananda ondersteunen dit en natuurlijk door de kundalini beoefenaars zelf.

Maar er zijn ook andere visies die nogal afwijken van de voorgaande. Deze zijn oa. van Sri Chinmoy, Da Free John en Gurdjieff. Nederdaling kan zich onder verschillende vormen manifesteren. Voor Gurjieff is kundalini geassocieer met een bindende kracht die ons verankerd aan de leefwereld. Deze visie is op zich niet verkeerd omdat de universele kundalini wel degelijk werkt maar hier meer p het vlak van het functioneren in de lagere energie centra. Voor Sri Chinmoy is kundalini een versterkende functie maar niet verlichtend. Vanuit yoga visie is dit waar maar enkel zolang het functioneerd in de lagere regionen.

Da Free John (geboren Franklin Jones, a. k. a. Da Love Ananda) heeft een meer fundamentele kritiek op kundalini. Voor totzover dat schrijver hem begrijpt, voor hem kan verlichting niet berusten op ervaring; het is een waarneembare transformatie. Kundalini kan zich op allerlei wijze manifesteren in de ervaringen maar dit is daarmee niet de verlichtend. Dit is een interresant perspectief maar het vooronderstelt dat de opwaartse stroom van kundalini een experiment is welke een ego ego-bewustzijns ervaring een afzonderlijk object is van kundalini. Nogmaals, ditze visie is overeenkomend met de ervaring van kundalini in de lagere centra met welke het ego verbonden is met de bewegingen van kundalini en daarmee kundalini ervaringen worden waargenomen als iets afzonderlijks dat los staat van het ego. Hoe dan ook, als argument stelt schrijver daar tegenover dat als de wakker gemaakte kundalini aktief is het ego-bewustzijn wordt doordrongen van een meer fundamenteel fundamental bewustzijn te weten de cit-shakti-kundalini en deze ervaring doet in feite een fundamentele waarneembare verandering tot stand brengen. Waar het op neer komt is dit, het lager bewustzijn wordt opgezogen in een hogere vorm van bewustzijn juist door de wakkergemaakte kundalini aktiviteit. En deze verandering is heel duidelijk waarneembaar voor het individue.

Er zijn natuurlijk ook andere spirituele praktijken zoals Zen, Vipassana meditatie die kundalini als irrelevant bestempelen. Sommige beoefenaars en zelfs leraren van deze paden zoals Jiyu Kennet hadden wel kundalini ervaringen maar kundalini is niet het crusiale uitgangspunt in deze praktijken.


Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:31 (626 reads)
Het is lastig om een heerlijke taart te hebben en die niet op te eten. Wat willen we? verlichting en verlossing van het aardse lijden ja toch? Aldus als je een onwaken van je kundalini wenst om je leven te veranderen en verrijken is het natuurlijk noodzaak om je levenstijl aan te passen. De aanbeveling in de klassieke maar ook wereldse literatuur aangaande een betere levenskwaliteit is dat slaap en dieet dit ondersteund en als je die stappen niet neemt ondervinden we natuurlijk moeilijkheden. Daarnaast is het zo dat als we de sexuele aktiviteiten en psychiese ingesteldheid niet corrigeren ( we blijven maar in het oude patroontje vrolijk doorgaan) dan zal het moeilijk zijn om succes te verkrijgen met kundalini. Uiteraard verschilt dit van persoon tot persoon in welke mate men vlotjes of met veel moeilijkheiden te maken heeft. De ene persoon heeft nu eenmaal meer wellust of eetlust dan de andere. Echte mentale moeilijkheden voortkomende uit kundalini zijn hoogst zeldzaam maar men zal zeker periodes tegenkomen waar de noodzaak voor meer slaap stilte en dieet nodig is.


Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:28 (704 reads)
Helaas zijn er in iedere beweging aangaande spiritualiteit seksschandalen geweest of vinden nog plaats maar dit gebeurt evengoed in de wereldse bewegingen . Dat wordt vaak vergeten; maar, het is fair te stellen dat kundalini yoga leraren er een groot aandeel in hadden. Er zijn doorheen de jaren heel wat spirituele leraren, yoga leraren, van hun troon getuimeld omrede dat ze seksuele realties hadden met de leerlingen. Een geaffanceerde yoga leraar is typisch genoeg vaak een charismatisch individue die de mogelijkheid bezit om de geest van anderen te beinvloeden. Westerse mensen maken vaak de fout om dit charisma te aanzien als een teken van verlichting en daarmee ze de leraren vrij spel geven in hun (mis)handelingen omdat ze menen dat dit normaal is. Opgelet dus bij wie je gaat!!

Het is wel een waarheid dat heel vaak de sexdrive enorm sterk wordt in het begin van de kundalini yoga oefeningen. En juist hier wordt extra discipline gevraagd aan de aspirant. De makkelijkste manier is om er eenvoudig geen aandacht aan te geven maar dat vraagt inzet van de persoonlijke wil. Yoga als woord staat voor "juk" wat discipline inhoud. En ja, kundalini yoga is heel nauw verbonden met tantra en de seximpuls en daarmee wordt seks in verband gebracht met de tantra praktijk. Maar daar waar sex aan de orde komt is er natuurlijk kans op misbruik. Seks staat natuurlijk ver van de ware tantra bedoeling.


Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:27 (646 reads)
Eerst en vooral is het goed om te begrijpen dat er geen enkel systeem bestaat op aarde dat de mogelijkheid biedt om snel tot verlichting te komen. De kundalini yogies gaan met een heel krachtige verlichtings-energie om waardoor het lijkt alsof dat ze " stabiel ' ' in het leven staan maar er verschijnen wel degelijk talloze moeilijkheden voor de aspiranten, beginnelingen en zelfs gevorderde kundalini yoga beoefenaars. Veel mensen die starten hebben in het begin vaak een sterke ervaring en worden daar bang van. Veel mensen die doorheen de eerste fases gaan worden afgeleid door de energie ervaringen omrede dat ze zich op het phenomeen zelf focussen wat nu juist een valkuil is. In shaktipata is het juist de bedoeling om in absolute overgave aan shakti alles door haar te laten gebeuren. Maar die toon wordt helaas vaak niet gelegd in vele andere bewegingen zoals de tantra yoga ed. Maar evenzo niet in acht genomen door de ingewijden in de siddha maha yoga.


Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:26 (757 reads)
Als we het bekijken vanuit psychies standpunt en de kundalini aanzien als latent aanwezig in onze ondebewuste staat dan is het maar logisch dat deze wakkergemaakte kracht een grote hoeveelheid van niet gekend materiaal binnen brengt in ons bewustzijn. Zelfs in de beste omstandigheden is dit niet comfortabel en als een individue nauwelijks omgaat met zijn onderbewuste, zelfs onder de meest normale omstandigheden dan kan de ontwaakte kundalini hem in psychose brengen. Dit phenomeen is meermaals gedocumenteerd. Ik ken een Guru die al veel mensen op zn pad kreeg en door de siddha maha yoga inwijding te geven werden die mensen daarvan verlost.

Aldus, geforceerd kundalini opwekken brengt zekere gevaren met zich mee. Dit omdat veel krachtige methoden kunnen worden gebruikt om de kundalini te wekken maar deze technieken zijn absoluut af te raden omdat ze potentieel psychies en mentaal vernietigend zijn. (men kan zich nu beter voorstellen wat heroine veroorzaakt.) Een individue genaamd Gopi Krishna maakte zijn kundalini wakker door meditatie te doen zonder de hulp van een gids op zijn kruinchackra. In zijn volgend leven was hij gezegend door een aanhoudende extatische bliss en daarmee gedupeert op psychies en mentaal vlak, kortom een wrak als menselijk wezen. Maar zijn ervaring stabiliseerde zich. Hij schreef zijn ervaring uiteindelijk neer en in een recente herschreven autobiography met als titel, "Living with Kundalini.'' Gopi Krishna's autobiography, verscheen een eerlijke representatie van de waarheid die zich had voorgedaan. Daarmee de bevestiging om niet zomaar klakkeloos op en chackra te mediteren. Maar gelukkig lijkt het tot op heden maar één zeer uitzonderlijk gegeven te zijn in het panorama van ervaringen van de kundalini yoga. Ter afsluiting, het vertegenwoordigt een krachtig ongeleid 'zou zo zeggen', projectiel maar gelukkig niet voortkomend in de yoga praktijken. Het mag duidelijk zijn dater pas gevaren optreden als iemand de aloude wijsheid en leeringen niet opvolgt.


Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:24 (606 reads)

Refererend naar klassieke geschriften kunnen nde tekens van de ontwaakte kundalini samengevat worden als: mentale , vocale, en fysieke tekens. Mentale tekens zijn eerder van estatische visies tot erg gruwelijke angstopwekkende visies. Vocale tekens kunnen spontane vocale expressies bevatten zoals het spontaan recicleren van mantra's of het maken van dierlijke geluiden zoals tjirpen of grommen. Fysieke tekens kunnen zich voordoen als schudden, beven, spontaan hatha yoga houdingen en pranayamas.

Gezien vanuit een subjectief standpunt zijn de eerder plezierige tekenen door het ontwaken van de kundalini: waves van bliss, periodes van euforie, glimpen van transcendentaal bewustzijn. De minder plezierige ervaringen geassocieerd met de wakkergemaakte kundalini houden het volgende in: beven, scherpe pijn in gebieden die verband houden met de chakra's, periodes van irrationele angst, plotselinge flitsen van warmte.


Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:23 (760 reads)
Omdat iedere persoon zijn eigen staat van zijn, zoals het punt van evolutie, blokkades enz heeft is het moeilijk om een algemeen antwoord te geven. In termen van de huidige kundalini ontwakende gurus van Siddha Mahayoga claimen dat de kundalini eenvoudig en doeltreffend is door de gratie van de Guru dan de individuele inzet. vanuit mijn eigen ervaring ondersteun ik dit volledig. Maar niet iedere ingewijde sadhak daarmee na inwijding tekenen van wakker geworden kundalini vertoond. Maar het is oprecht waar dat enorm veel mensen een onmiddelijke wakkergemaakte kundalini hadden door de inwijding van een Guru of Meester. Terwijl in de kundalini yoga meestal jaren zoniet een heel leven vraagt om dit punt te bereiken.

Aangaande moeilijkheden die naar buiten komen aangaande studenten van de Siddha Mahayogana, na een inwijding door de siddha gurus, wordt gesteld dat meerdere problemen zoals mentaal onevenwicht geweten wordt aan de ontwaakte kundalini en daarmee de schuld zou zijn van de Guru. Maar vanuit schrijvers visie is de rol van een Guru enkel een factor waardoor de kundalini kon ontwaken, maw de gevolgen komen door het zuiveringsproces van de kundalini.

Natuurlijk heeft iedere stijl zijn sterke en zwakke punten. De kracht van de Siddha Mahayoga is eerst het gemak waarmee de kundalini wakker gemaakt wordt. De zwakte is; omdat het wakkermaken zo simpel plaats vond bij de aspiranten van de Guru hebben de aspiranten van de Siddha Mahayoga vaak ongedisciplineerde persoonlijke meditatie praktijken. Er wordt erg veel tijd gespendeerd in het volgen van de Guru en zijn gratie ipv tijd en aandacht te geven aan de ervaringen, onderzoek en sadhana. Er zijn echt mensen die wel 20 jaar en langer op deze wijze bezig zijn zonder enige vooruitgang op hun pad.

De kracht van de familie van de Kundalini Yogas is dat de progressie in elk geval onder de controle van de student van de beoefende yoga ligt of toch door deze praktijk zich voorbereidt heeft op het ontwaken van de kundalini. Kortom deze studenten lijken meer gedisciplineerde houdingen te hebben en begrijpen beter de resultaten door de opgedane ervaringen. Jammer genoeg is het vaak zo dat voor sommige studenten dit leidt naar egocentrische houdingen en daarmee bolstert de kundalini eerder hun ego dan er door vrij van te komen door het ego over te geven aan de bliss. Een goede voorbereiding om tot sadhana te komen (siddha maha yoga meditatie) is aangewezen
.


Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:21 (689 reads)
Indirekt kan kundalini wakker gemaakt worden door devotie, door onbaatzuchtige levenshouding, of door intellectueel onderzoek. Maar via deze wegen worden de blokkades door de kundalini erg traag verwijdert. Soms ervaren individuen een plots wakker worden van de kundalini maar het proces van het op zachte wijze elimineren van de blokkades gaat heel traag alsook het ervaren van de kundalini is niet echt veel aanwezig.

Algemeen gezegd kunnen we stellen dat er twee radicaal verschillende benaderingen zijn om de kundalini wakker te maken. De eerste benadering is de initiatie door een guru en is gebasseerd op een techniek die shaktipat, or "nederdaling van shakti " genoemd wordt. Doorheen wordt het: Siddha Mahayoga, Kundalini Mahayoga or Sahaja Yoga (Spontane Yoga) genoemd. De andere benadering gebruikt yoga technieken met de intenties om kundalini wakker te maken. Het verschil tussen de eerste en de tweede manier is overgave aan shakti of doenerschap door eigen inzet. De laatste technieken door intentie zijn Mantra Yoga, Hatha Yoga, Laya Yoga of Kriya Yoga.

Zoals gezegd is de benadering van de Siddha Mahayoga en de Kundalini Yogas verschillend. In Siddha Mahayoga de guru maakt de kundalini wakker en daarna is het belangrijkste de inactieve op geen eigen wil gebaseerde inzet door overgave naar Shakti kundalini. In Kundalini Yoga wordt de wil gebruikt om de kundalini te doen ontwaken en het proces te gidsen door gedachte en wil te gebruiken. Het mag duidelijk zijn dit erg verschillende benaderingen zijn van deze twee.

Hoedanook, we zien dat de benadering van beide manieren elementen naar voren brengt die gelijk zijn aan elkaar. Siddha Mahayogies kunnen asanas, pranayamas en andere hatha yoga prakticeren. Maar dat is geen must. Maar aan de andere kant kunnen gurus in de Kundalini Yoga infusies geven van shakti aan hun studenten om ze te helpen op individueel vlak verder te komen op punten waar ze niet voorwaarts gaan.


Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:19 (593 reads)
Als je gelooft dat kundalini aan de basis ligt van het spiritueel proces dan heeft daarmee iedere spirituele traditie natuurlijk een gewaarwording van kundalini. Christelijke (vooral Quakerisme en Pentecostalisme), Sufisme, kabalac mystiek, alchemie en magie hebben allemaal literatuur aangaande, welk getuigt van enige waarneming van het kundalini process maar deze tradities zijn niet, tot zover bekent, erg open in het openbaren van deze technieken en daarmee is het moeilijk om om een oordeel te vellen aangaande het inzicht en diepte op het vlak van kundalini van deze tradities. Hoedanook, de beeldspraak is onmiskenbaar aanwezig in deze traddities zodat toch ten minste ergens in tijd de beweging van de kundalini werd ervaren.


Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:17 (593 reads)
Kundalini yoga in de Natha Sampradaya en Vajrayana in Tibetaans Buddhisme zijn van origine de Mahasiddhas die aktief werden in India vanaf de 8ste eeuw tot de 12de eeuw. Kundalini yoga praktijken vormen het koord van het onderwijs van een aantal Mahasiddhas en zijn sterk vertegenwoordigt in beidde Tibetaanse Buddhistische praktijken en daaraan verbonden kundalini yoga oefeningen. Kundalini yoga wordt uitgesproken als "Candali yoga'' door deze Mahasiddhas en werden gekend als gTummo rnal 'byor in Tibet. Candali yoga was de hoofdl praktijk van de beroemde Tibetan yogin Milarepa.


Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:16 (602 reads)
Als er heden een onderwijs is dat zich aangaande kundalini yoga, en zelfs meer dan de kundalini yoga, zich op diverse wijze uit dan is het wel de qi gong. Vandaar dat het moeilijk is om de kundalini yoga in relatie te brengen met qi gong. Het is in elk geval geweten dat er veel qi gong praktijken bestaan die vaak identiek zijn aan kundalini yoga praktijken. Het is ook duidelijk dat veel qi gong beoefenaars lieten weten dat ze ervaringen hadden die identiek zijn aan de ons gekende kundalini yogies. In ieder geval is het zo dat als deze praktijken het elimineren van bokkades claimen door de qi/prana energy dan delen ze in elk geval een overeenkomend gegeven.


Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:15 (610 reads)
Geloven is natuurlijk aanname. Onderzoek naar kundalini is erg onregelmatig. Er is voor zover schrijver weet geen wetenschappelijk materiaal aangaande de menselijke anatomy te vinden dat aantoond dat er een etherisch lichaam alsook kundalini bestaat. Het is daarmee erg belangrijk te begrijpen dat kundalini met het daaraan verbonden netwerk van kanalen en chackra's, nadies een manier is die yogies hebben gekozen om hun ervaringen te verklaren maar wel vanuit verschillende culturen die simultaan maar daarmee niet identieke concepten zijn. (Wat nog al eens verwarring schept onder de betweters!) Izaak Benthov heeft een model ontworpen van de kundalini in termen van micro- bewegingen in het brein. In dit model worden ervaringen geassocieerd met delen van het lichaam zoals het hart omrede dat een deel van het brein het hart stimuleert door micro-vibraties. Zijn model is uitgetets door "The Kundalini Experience'' Sannella zie verder beneden. Vanuit praktisch standpunt is het sleutel punt hier onze subjectieve ervaring die zich als een landkaart begint te ontvouwen als de subjectieve ervaringen hebben plaats gevonden (bewuster worden).


Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:12 (622 reads)
Yoga oefeningen die traditioneel worden gebruikt om het lichaam te zuiveren ter voorbereiding voor het ontwaken van de kundalini kundalini kunnen eenvoudig dienen ter verbetering van de gezondheid. Maar als technieken eenvoudig en alleen worden gebruikt ter verbetering van de gezondheid dan kan je stellen dat het een misbruik is van deze energie. Jammer genoeg zijn er op aarde kundalini yoga praktijken die enkel gericht zijn ter verbetering van de gezondheid zonder veel verdere uitleg aangaande het spirituele. Maar er zijn nu eenmaal veel mensen die uit onwetendheid het spirituele veroordelen maar wel een gezond lichaam langs die weg willen bekomen. Dat is natuurlijk struisvogelpolitiek. In het westen is hatha yoga lange tijd op die wijze gebracht door vele. Het effect van deze aanpak is afhankelijk van de student zijn doelstelling. Uiteraard is er niets mis mee om de gezondheid op een beter niveau te brengen of te onderhouden maar er is natuurlijk een kollosaal verschil tussen het opwekken van een energie die het ego elimineert en een simpel ego georienteerde motivatie.


Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:11 (585 reads)
Het is een intrigerende vraag. Als een persoonlijke kundalini simpelweg wordt bekeken als een persoonlijk reservoir van de kosmische energie waarom heeft de ene persoon meer inhoud in het reservoir dan de de andere? Hoedanook, het lijkt wel zo te zijn. Dit ondersteund in elk geval het standpunt dat prana (of qi) hetzelfde is als kundalini.

Sommige Chinese texten maken onderscheid tussen "aangeboren qi'' or "voorgeboorte qi'' of dat iemand is geboren met een "gecultiveerde qi'' die verder kan worden ontwikkeld. Het is een feit dat sommige mensen over meer "aangeboren qi'' beschikken dat zich manifesteerd als een lichaam dat meer vitale energie en weerstand heeft.

Door training kunnen mensen die een realtiev een zwakke "innate qi'' hebben de mensen die een sterke "innate qi'' hebben passeren Er zijn veel verhalen in de Chineese literatuur van Qi Gong over mensen die de Qi Gong gingen beoefenen en daarmee hun gezondheid verbeterde waardoor ze krachtige personen werden zoals bv een artiest of zelfs qi gong meesters. Natuurlijk geld voor diegene die een sterke "innate qi'' en ook hun ir qi trainen ontwikkelen de sterkste qi die maar te bereiken is.


Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 17:07 (1140 reads)
Laten we eerst de relatie tussen de verschillende concepten van de zelfde traditie bekijken - prana en kundalini. Prana dient te worden vertaald als "vitale adem'' en "bio-energetisch beweeging''; het is geascocieerd met het onderhoud tussen lichaam en geest. Kundalini, in de vorm van prana-kundalini, is identiek aan prana ; maar, Kundalini manifesteerd zich ook als bewustzijn en als samensmelter met kosmische energie. Men zou dezelfde aspecten aan prana toeschrijven maar ook voorbij een bepaald punt heffen deze verschillen zich op als een en hetzelfde. Gezien vanuit subjectief standpunt van personen wiens kundalini was ontwaakt bekwam ik drie verschillende opinies:

1.) De eerste is dat een prana ontwaken als het ware enkel een 'lente verschijnsel' is voorafgaand aan het totaal ontwaken van de kundalini. Tibetaaanse yoginnen die ik sprak stelde de geactiveerde prana voor als (Tibetan: rlung) dit als een voorbode van een totaal ontwaakte kundalini (Tibetan: Tummo). Wat interessant is aan deze zienswijze van de verklaring is dat het het verschil verklaard tussen de ervaring van plezierige sensaties in de stuit regio en heel sterke krachtige ervaringen alsof er een "goederen trein''- doorheen je lichaam dendert, en dat komt door de volledige kundalini ervaring.

2.) De tweede opinie van Swami Shivom Tirth als voorbeeld is dat prana en kundalini absoluut equivalent zijn en dat het van geen enkele betekenis is om een verschil aan te duiden tussen kundalini stromen en prana stromen. Maar de vraag kan opkomen hoe je dan een verschil kunt duiden tussen de hevige stroom en de prettige gewaarwordingen in de stuit? Swami Shivom legt uit dat het verschil niet zit in de natuur van de aktiviteit maar in het bewustzijn (ons bewust er bij zijn) dat de aktiviteit observeert. Als het bewustzijn dat observeert gezeteld is in de stuit (of correcter uitgedrukt in het centrale kanaal van de ruggenmerg de sushumna), dan wordt de ervaring als meer krachtiger aangevoeld.

3.)De derde opinie is de meest ongewone visie die kwam van een moderne hatha yogin, Desikaran, en die vertelde dat de het ontwaken van de prana de echte ervaring is en dat kundalini eerder een obstructie is. Desikaran aanziet de kundalini als een blokkade of blok in het centrale kanaal en daarmee dient de kundalini als het ware "geelimineerd" gemaakt te worden "killed'' om voor de prana de weg vrij te maken.

Het Chineese concept van qi (of chi) komt duidelijk overeen met het Indisch concept.
Als dit alles verwarring schept -maak je geen zorgen je bent in goede handen, lees rustig verder en laat het op je inwerken. De conclussie is dat het allemaal verschillende terminologieen zijn die voortkomen uit een aantal ervaringen van verschillende personen. Ieder standpunt op zich is daarmee prima, ongeacht de verschillende ervaringen. Wat wel belangrijker is, is om indachtig te zijn dat de verschillende ervaringen vaak verwarring scheppen aangaande. In een van de individuele ervaringen loopt de electrische energie langs de ruggewervel met plezierige gevoelens als gevolg. Deze ervaring brengt een breed scala ervaringen aangaande vitaliteit en gevoeligheid.

Een belangrijke en vooral apparte ervaring is de kundalini die de sushuma binnengaat en opwaarts stijgt vanuit de stuit. Vanaf dat de kundalini de sushumna binnengaat is er de ervaring dat het gewone waakbewustzijn onmiddelijk verdwijnt. Want vanaf dat e kundalini de sushumna binnengaat is er geen onderscheid meer tussen het subjectieve bewustzijn die ervaart en het object van de ervaring. Deze ervaring transfigureert heel diep het dagelijks bewustzijn.


Kundalini ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 25-Oct-2014 16:58 (558 reads)
Aangepaste afbeeldingliterair gezien betekent "Kundalini'' opgerold, als een slang. In de klassieke literatuur van hatha yoga wordt kundalini beschreven als een opgerolde slang aan de basis van de stuit. Het beeld van opgerold, zoals een veer, duidt op een samengebundelde potentiele energie. Misschien kan de kundalini beter beschreven worden als een groor reservoir van creatieve energie dat gelegen is aan de basis van de stuit.
Het is niet zinvol om met ons bewustzijn in ons hoofd te verblijven en dan te denken aan de kundalini die als een vreemde kracht op en neer stroomt in de ruggegraat. Jammer genoeg wordt het beeld van een 'vijandige natuur' als slang gebruikt om dit te accentueren. Het is veel zinvoller om te bedenken dat de kundalini de basis is van ons bewustzijn zodat als de kundalini door ons lichaam beweegt ons bewustzijn daarmee verandert.

Het concept van de kundalini kan ook vanuit strikt psychologisch perspectief beoordeelt worden. Als we het vanuit dat perspectief bekijken dan is kundalini een rijke bron van psychische en libidineuse energie in ons onbewuste.

In de klasieke literatuur van het Kashmir Shaivism wordt kundalini beschreven als drie verschillende manifestaties. De eerste van deze drie is de universele energie van para-kundalini. De tweede van deze drie is de levensenergie voor het lichaam - denk (geest) systeem door prana-kundalini. De derde van deze drie is shakti-kundalini als bewustzijn welke simultaan als intermediair en toepassing fungeert tussen deze twee. In feite zijn deze drie vormen het zelfde maar door de drie verschillende vormen van kundalini te begrijpen zal het helpen om de verschillende manifestaties van de kundalini te begrijpen die plaats vinden in het proces van lichaamziel en geest.

  Print Q&A Send Q&A

Shaktipatha ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 18-Oct-2014 20:19 (607 reads)
Shakti is de moeder in de kundalini energie, ze is al wetend en zelf vervullend. Het geeft de aspirant de mogelijkheid haar te ervaren. Door de gecombineerde krachten van de meesters hun gratie en de Moeder Kundalini, (Shakti), wordt de spiritualiteit geactiveerd door spontane automatische bewegingen. De Shakti veroorzaakt verschillende uitingen van krachten omdat het de kracht van God is of de samenvattende uiting van Brahma.


Shaktipatha ]
De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 18-Oct-2014 20:17 (654 reads)
Shaktipat is de indaling van spirituele energie.
Aangezien energie alles doordringt en aanwezig is in ieder deel van de natuur dient de vraag zich aan- waar komt deze energie vandaan en waar gaat die naar toe? Shaktipat, aldus, is de indaling van Chit-Shakti ( de kracht van de mind-stuff) van de goeroe op de Chit Shakti van de discipel .De Goeroe wordt verondersteld spiritueel verder gevorderd te zijn dan de discipel. Als de hogere spirituele kracht van de Goeroe is overgebracht naar de lagere van de discipel, wekt en activeert dit de discipels Chit Shakti op en maakt het introspectief. Dit ontwaken en activeren is eenvoudig mogelijk door Shaktipat.De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 18-Oct-2014 20:09 (585 reads)

De Sessie

Voorafgaand aan de behandeling gaan we even rustig babbelen, om zo even aan elkaar te wennen terwijl je tevens vragen kunt stellen als je dat wilt. Daarna nodig ik je uit om op de craniotafel te gaan liggen. Een behandeling duurt ongeveer een uur. Je gaat liggen op een behandelingstafel met je kleren aan.
Iedereen krijgt een unieke , speciaal afgestemde behandeling, die aan het begin van de sessie wordt vastgesteld door de signalen die jouw lichaam geven en uiteraard jouw persoonlijke klachten en wensen.Soms vraag ik je om actief mee te doen, b.v. om op een speciale manier te ademen of je aandacht op een bepaald deel van je lichaam te richten. Dit om uit de ban te komen van het alsmaar malende denken, waardoor je dieper kunt ontspannen.

Daarna leg ik mijn handen ergens op je lichaam om contact te maken met de beweging van het craniosacrale systeem. Hierbij volg ik de beweging en accentueert haar een beetje. Dit geeft ruimte aan het hele systeem, waardoor verlichting ontstaat vanuit de kern van de klachten. Plaatsen die bevroren waren smelten en er ontstaat rust op plekken die beheerst werden door stress, verwarring en chaos.Hierdoor creeert het craniosacrale systeem niet alleen ruimte voor zichzelf maar ook een diepe ontspanning voor het gehele organisme, zodat het zelfgenezende vermogen van het lichaam onbeperkt zijn werk kan doen.De vraag en het antwoord is gesteld door Yogiharihar on 18-Oct-2014 20:07 (581 reads)
De geschiedenis van Cranio-Sacraal
De Amerikaanse arts Dr. John Upledger ontdekte in 1972 tijdens een neurochirurgische operatie dat de vliezen rondom de wervelkolom
en hersenen zichtbaar bewogen. Dit verschijnsel was toen nog onbekend in de medische wereld. Tijdens een seminair over Osteopathie
werd het hem duidelijk dat die vliezen een onderdeel van een hydraulisch systeem zouden moeten zijn


In 1975 kreeg hij een uitnodiging om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek om de waarde van het cranio-sacrale systeem en therapie te onderzoeken. Dit resulteerde in een wetenschappelijk rapport waar in het functioneren van het cranio-sacrale systeem uitvoerig beschreven werd. Daarna schreef hij een aantal wetenschappelijke boeken over cranio-sacraal therapie,o.a.:

1 CranioSacraal Therapy I
2 CranioSacraal Therapy II
3 SomatoEmotional Release and Beyond
4 A Brain is Born

Bovendien schreef hij ook een boek over Cranio-sacraal therapie voor leken. Dit boek is vertaalt in het Nederlands de titel is: Het ritme van de Schedel
Hij richtte in Florida een centrum op waar mensen werden behandeld en tevens opleidingen in Cranio-sacraal therapie werden gegeven. Al het cursusmateriaal daarvoor werd door hem zelf geschreven. Vanuit dit centrum wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling en de P.R van Cranio-sacraal therapie. Datgene wat eigenlijk bij toeval werd ontdekt is thans wereldwijd uitgegroeid tot een erkende vorm van therapie